afdanken

afdanken
{{afdanken}}{{/term}}
[ontslaan] dismissdisband 〈troepen〉, pension off 〈wegens ouderdom〉
[buiten gebruik stellen] discardcast off/aside 〈kleren〉, 〈met betrekking tot schip, machine〉 (send for) scrap
[afwijzen] turn away/down
voorbeelden:
1   personeel afdanken pay off staff
2   een auto afdanken get rid of a car

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”